Премиер
Правителство
Информация
Документи
Връзки
   
Документи Биография В Медиите
Сектори Биографии Събития В Медиите Граждански борд за свободни и прозрачни избори
Водещите Новини Новини За България
Заседания Решенията Накратко Система за Правна Информация Плащания в СЕБРА
Интернет Връзки Обществени поръчки до 1.10.2014 Профил на купувача Търгове
image      
 image  Карта на сайта
търсене:  
 trans.gif29.01.2018

»начало »конкурси

  Информация

СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Тук свободно може да намерите всички постановления, разпореждания и решения, одобрявани от правителствата на Република България от 1990 г. до сега

image

 
07.10.09_baner_SEV.jpg
 


image

СОЛВИТ е услуга за разрешаване на презгранични проблеми във вътрешния пазар на ЕС.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

 
Конкурси
АРХИВ
30 Юли 2009

 

Архив на сайта до 27 юли 2009 г. може да намерите тук:

http://old.government.bg/

 ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

Обява за провеждане на конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Правителствен протокол“
25 Януари 2018

На основание чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и Заповед
№Н-085 от 25.01.2018 г., администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за длъжността

 

„Главен експерт“ в дирекция „Правителствен протокол”

 

           Област на дейност:

Протоколно, техническо обслужване при държавни, официални и работни посещения на министър-председателя в чужбина и при подобни посещения в страната на него и заместник министър-председателите, министрите и при възможност на директорите на дирекции в администрацията на Министерския съвет (АМС); техническо участие по време на провеждане на международни форуми, консултации, организирани от АМС и при нужда оказване на протоколно съдействие на дадено министерство; подобряване координацията с другите ведомства на техническо ниво при осъществяване на различните посещения с цел извличане на най-добър представителен резултат от посещението.

            Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

·         образователно-квалификационна степен „бакалавър”;

·         професионален опит – 4 години в област или области, свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика;

·          ІІІ младши ранг, в случай, че има придобит такъв.

           Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

·         Области на придобито висше образование – хуманитарни науки, социални, стопански и правни науки, технически науки;

·         владеене на работно ниво на английски език (владеене на втори език е предимство);

·         компютърни умения за предпечатна подготовка на някои протоколни материали.

Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

            Начин на провеждане на конкурса: практически изпит и интервю

            Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса:

  • заявление за участие в конкурс съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
  • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;
  • копие от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;
  • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова, служебна или осигурителна книжка;
  • копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител (ако има такива).

            Документите за участие в конкурса се приемат на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1, в 10-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, считано от 26.01.2018 г. от 14,00 ч. до 17,00 ч. (в работните дни) от служител на отдел „Човешки ресурси”. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

            Списъците с допуснатите и недопуснатите до конкурса кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на Министерския съвет или на информационното табло на служебния вход на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. Дондуков №1.ВЕРСИЯ ЗА НАМАЛЕНО ЗРЕНИЕ

 
Документи
Програма за управление на правителството на Република България за периода 2017-2021 г.
Бюджет за 2018 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2019 г. и 2020 г. на МС в програмен формат
ДАННИ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТИТЕ, НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА МС
Събития
29-31 януари – вицепремиерът Каракачанов е на официално посещение в Израел
26 януари – министър Валентин Радев и Симонета Сомаруга ще подпишат междуправителствено споразумение за полицейско сътрудничество
25-26 януари – Премиерът Бойко Борисов ще разговаря с принц Алоис фон унд цу Лихтенщайн и ще участва в Световния икономически форум в Давос
За България
Обща Информация
Национални символи - знаме, герб, химн
Конституция на Република България
Министър-председателите на България
Oфициални празници в България
Конкурси
Списък за допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен експерт” в дирекция „Правителствена информационна служба”
19 Юни 2017
trans.gif

(c) Министерски Съвет на Република България
1594 София бул. “Дондуков” №1 - тел. централа (+359 2) 940 29 99
Правителствена Информационна Служба
тел.: (+359 2) 940 27 70 факс: (+359 2) 980 21 01
е-mail: GIS@government.bg

RSS: Новини, Събития, Решения